Högkänslig

En sida om att vara högkänslig (HSP)

Forskning

1996 myntades uttrycket highly sensitive person (HSP) av Dr. Elaine Aron och man kan säga att det var startskottet för en större förståelse av högkänslighet bland oss människor.

Det här var naturligtvis inte någon hon kom på bara sådär utan det hade länge funnits forskning som visade på individuella skillnader i nervsystemet. Både på djur och människor hade man kunnat se att ungefär 15-20% hade ett känsligare nervsystem. Graden av känslighet varierar, en del av oss har en högre känslighet, andra har en lägre. Det finns alltså en motsats till högkänslighet och enligt Elaine Aron är det personer som tar många risker.

Det finns mycket intressant forskning i ämnet och jag ska komplettera den här sammanfattningen senare så att den bättre redogör för vad vetenskapen har kommit fram till.

Din epostadress kommer inte att visas. Fält som måste fyllas i är markerade *

*